Germaine
  Onze vestigingen

Germaine

Beukheuvel 48 2500 Koningshooikt, 015/40.40.47

Disclaimer

Door de Subaru-site te bezoeken en te raadplegen, aanvaardt u deze voorwaarden zonder beperkingen of uitzonderingen. Uw toegang tot de Subaru-site is derhalve gebonden aan deze voorwaarden en alle wetten die hierop van toepassing zijn.

Alle op deze site genoemde voorwaarden en prijzen zijn onder voorbehoud en worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven.

Intellectueel-eigendomsrecht

Deze website wordt beschermd door nationaal en internationaal intellectueel-eigendomsrecht. Openbaarmaking of verveelvoudiging, alsmede hergebruik of opvragen van de website, waaronder gedeelten daarvan is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende, Subaru Benelux, tenzij het toepasselijke recht daarvoor de bevoegdheid geeft. In het bijzonder is het verboden de in vorige zin genoemde handelingen te verrichten voor commerciële doeleinden.

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, zijn de rechthebbenden ten aanzien van op de website aangegeven handelsmerken, logo's en servicevermeldingen ('de tekens') Fuji Heavy Industries Japan en erkende distributeurs, waaronder Subaru Benelux. Gebruik van de tekens zonder toestemming van de rechthebbenden is verboden, tenzij het toepasselijke recht daarvoor de bevoegdheid geeft. In het bijzonder is het downloaden, kopiëren, verspreiden of gebruik als metatag (magneetwoord) van de tekens verboden.

Hyperlinks

De Subaru-site kan hyperlinks bevatten naar andere, compleet onafhankelijke internetsites. Subaru Benelux geeft geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die in een dergelijke hyperlink of op een andere internetsite wordt gegeven. De risico's die gepaard gaan met een bezoek aan dergelijke gekoppelde internetsites zijn volledig voor rekening van de bezoeker.

Geen verklaring of garantie inzake nauwkeurigheid

Hoewel Subaru Benelux alles in het werk stelt om correcte informatie aan te bieden, kan de nauwkeurigheid van de informatie op deze site niet worden gegarandeerd. Subaru Benelux wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid, de volledigheid of de authenticiteit van de informatie af. Deze site en haar volledige inhoud worden "als zodanig" ter beschikking gesteld, zonder enige expliciete of impliciete garantie.

Beperkte aansprakelijkheid

Subaru Benelux wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade die het gevolg is van, of op een of andere manier te maken heeft met, uw toegang tot of het gebruik van de Subaru-site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade veroorzaakt door computervirussen of door het gebruik van de informatie op de Subaru-site.

Aanpassing van het beleid

Subaru Benelux behoudt zich het recht voor deze beleidsregels te allen tijde aan te passen in het belang van de zakelijke activiteiten en nodigt de bezoeker uit deze pagina af en toe te raadplegen om te controleren of er iets is veranderd.

Garanties

Alle op deze website gegeven garanties zijn onverminderd het dwingend het recht waarop de consument in het land van zijn woonplaats zich ter zake van consumentenbescherming kan beroepen.

Privacy en gegevensbescherming

Wij danken u voor de belangstelling die u toont voor onze onderneming en onze producten. Wij houden er aan de bescherming van uw persoonsgegevens te verzekeren en u een maximum aan comfort te bieden bij uw bezoek aan onze site. Vanuit onze zorg voor de bescherming van uw privé-leven, stellen wij alles in het werk om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen bij iedere stap in de behandeling ervan.
Subaru respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe Subaru gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden.

Persoonsgegevens

Subaru verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Indien de bezoeker zich opgeeft om via e-mail informatie te ontvangen, geeft een bezoeker Subaru toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Subaru Benelux N.V. Bij elke e-mail communicatie zal de bezoeker de mogelijkheid geboden worden geen verdere informatie te ontvangen.

Indien de bezoeker zich opgeeft om informatie via post te ontvangen, beschikt hij over de keuze zijn gegevens enkel te laten verwerken voor de specifieke vraag of tevens in de toekomst verdere informatie te ontvangen. In dit laatste geval geeft een bezoeker Subaru toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Subaru Benelux NV met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek.

De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met Subaru contractueel of vennootschapsrechtelijk verbonden ondernemingen. De bezoeker heeft recht op inzage en ev. correctie van de op u betrekking hebbende gegevens. U heeft ook het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot de EDP afdeling van Subaru Benelux N.V. op onderstaand adres:

Leuvensesteenweg 555 bus 1
1930 Zaventem
Tel : 02/254.75.11
Ondernemingsnummer : BE 0414 026 979

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie

In sommige gevallen zal Subaru gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Subaru website gekomen bent.

Gegevens die wij op de harde schijf van uw computer kunnen plaatsen

Tijdens een bezoek aan de site kunnen zogenaamde 'cookies' op uw systeem geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste Internet browsers kunt u 'cookies' van uw harde schrijf verwijderen, 'cookies' afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een 'cookie' geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of Help-functie van uw Internet browser voor verdere details. Het spreekt vanzelf dat u onze sites ook kan bezoeken zonder cookies. Het weigeren van de cookies kan beperkingen meebrengen bij de functionering van ons aanbod.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website. Ingeval van betwistingen zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.

 

 Contact